Там, где появляется "русский мир", - исчезает и мир, и комфорт--Where "russian world" appears, both peace and comfort disappear--Там, де з'являється "руський мір",- зникає і мир, і комфорт
Комплексні рішення Вашого комфорту
КЛІМАТ в ДОМІ
кліматичний майданчик
ПРО НАС ||  ВЕНТИЛЯЦІЯ ||  КОНДИЦІЮВАННЯ ||  ОПАЛЕННЯ ||  airМАРКЕТ
Читати ще
русский

Розрахунок продуктивності зволоження

При проектуванні системи кондиціювання чи системи приточно-витяжної вентиляції приміщень з недостатньою вологістювелику роль відіграє правильний розрахунок продуктивності зволоження. Це важливо і для того, щоб максимально точно підбирати зволожувачі для даних приміщень.

Щоб визначити, необхідно для даного приміщення проводити зволоження чи ні, потрібно, по-перше, визначити початкові параметри в даному приміщенні, по-друге, знати параметри, які потрібно у ньому підтримувати, по-третє, мати достатню інформацію про характеристики цього приміщення. Іншими словами, для того щоб максимально точно провести розрахунок продуктивності зволоження конкретного приміщення необхідні наступні вихідні дані:
◊ об'єм приміщення, м3;
◊ фактична температура повітря у ньому, оС;
◊ фактична відносна вологість повітря в даному приміщенні, %;
◊ необхідна температура повітря в приміщенні, оС;
◊ відносна вологість повітря, яку потрібно підтримувати, %;
◊ витрата зовнішнього приточного повітря, м3/год;
◊ температура зовнішнього повітря, оС;
◊ відносна вологість зовнішнього повітря, %;
◊ внутрішні фактори, що впливають на параметри повітряного середовища (наявність обладнання, людей та їх кількість у приміщенні, вологість та гігроскопічність конструктивних елементів приміщення та матеріалів, що знаходяться у ньому);
◊ інфільтрація зовнішнього повітря через вікна, двері, проєми та нещільності;
◊ час, необхідний для стабілізації роботи системи зволоження;
◊ наявність та кількість конденсації вологи на поверхні охолоджуючих теплообмінників, якщо такі є у приміщенні.

Виходячи з характеристик повітря (температури та вологості) і користуючись номограмою стану вологого повітря (id-діаграмою), знаходять вміст вологи у повітрі при початкових (Х1) та кінцевих(Х2) умовах.

Кількість вологи, що необхідна для зволоження даного приміщення при даних умовах, розраховується наступним чином:

Q = [1,2 V (Х21)/1000] + Y, кг/год, де

1,2 - питома вага повітря (кг/м3) (при температурі 21оС та атмосферному тиску 1013 мбар);
V - об'єм повітря, що зволожується, (при повній рециркуляції повітря приймається об'єм приміщення (м3), за наявності приточної вентиляції, - приймається витрата зовнішнього приточного повітря (м3/год));

Х1 - абсолютна вологість (вологовміст) повітря, що підлягає зволоженню (г/кг);

Х2 - абсолютна вологість (вологовміст) зволоженого повітря (г/кг);

Y - додаткова величина, що враховує інші можливі фактори, не включені у формулу.

Виходячи зі знайденої величини продуктивності зволоження і виконується підбір зволожувача для приміщення. Слід зауважити, що при відсутності приточної вентиляції та сорбуючих матеріалів після досягнення необхідної вологості у приміщенні продуктивність зволожувача буде незначною. Це необхідно врахувати при виборі зволожувача для уникнення зайвих витрат, але при цьому необхідно також враховувати і можливе тимчасове зменшення вологості (провітрювання приміщення, дію системи опалення, чи кондиціонера, наявність сорбуючих матеріалів).

copywrighting 2011-2022    Нормативи   Література    Довідканаверх   МИР ВАМ      КонтактКлуб шанувальників свіжого повітря twitter facebook