Там, где появляется "русский мир", - исчезает и мир, и комфорт--Where "russian world" appears, both peace and comfort disappear--Там, де з'являється "руський мір",- зникає і мир, і комфорт
Комплексні рішення Вашого комфорту
КЛІМАТ в ДОМІ
кліматичний майданчик
ПРО НАС ||  ВЕНТИЛЯЦІЯ ||  КОНДИЦІЮВАННЯ ||  ОПАЛЕННЯ ||  airМАРКЕТ
Читати ще
русский

Розрахунок вологовиділень в приміщенні

Вологовиділення

При проектуванні системи кондиціонування або системи припливно-витяжної вентиляції приміщень з надлишками вологи, дуже велику роль відіграє правильний розрахунок вологовиділень. Якщо вологовиділення значні, то це тим більше важливо для того, щоб максимально точно підібрати осушувач для даних приміщень.

Джерелами вологовиділення в будь-якому приміщенні можуть бути люди, вологі поверхні, технологічні процеси з використанням води, пари або пов'язані з видаленням вологи (сушка), резервуари та водойми різної величини (басейни) і т.п.

Вологовиділення від людей залежать від стану людей, що знаходяться в них і розраховуються наступним чином:
Wлюд = Σ(w i людn i), де
w i люд- виділення вологи одною людиною при певних умовах, г/год приймають згідно таблиці 1;
n- кількість людей в певному стані, люд;

Вологовиділення з поверхні киплячої води залежать від інтенсивності кипіння, площі дзеркала води і можуть становити до 40 кг/год з 1м2 киплячої рідини.

Розрахунок вологовиділень

Розрахунок вологовиділення з відкритої поверхні води будь-якої температури при звичайному барометричному тиску розраховується за наступною формулою:

W = (а + 0,131 v) (рнп- рп)F, кг/год, де
рнп — тиск насиченої водяної пари при даній температурі води, кПа;
рп —тиск водяної пари, що міститься в повітрі приміщення, кПа;
F - площа випаровування м2;
v - швидкість повітря над дзеркалом випаровування, м/с;
а - фактор гравітаційної рухливості повітря, що залежить від температури вибирають з таблиці 2.

При визначенні вологовиділення зі змочених поверхонь фактор а беруть 0,23.

Підбір осушувача для басейну

Щоб підібрати осушувачі для приміщень з басейнами різних розмірів і призначення часто користуються емпіричним формулами, розробленими спеціально для цього в різний час різними виробниками. Підбір осушувача найбільш часто проводиться згідно наступних методик.

Стандарт VDI 2089 (методика Danterm)
Вологовиділення з поверхні басейну відповідно до методики Danterm складають:

W = е S (Рнас - Руст), г/год, где
Руст - парціальний тиск водяної пари при заданій вологості і температурі, мБар;
Рнас - тиск водяної пари насиченого повітря при заданій температурі води в басейні, мБар;
S - площа поверхні дзеркала басейну, м2;
е - емпіричний коефіцієнт, г/(м2 год мБар) приймають згідно таблиці 3.

Формула Бязіна - Крумме
Вологовиділення з поверхні басейну згідно з формулою Бязіна - Крумме для діючого басейну визначаються наступним чином:
Wоткр = (0,118 + 0,01995 а (Рнас - Руст)/1,333) S
, л/год, де
Руст - парціальний тиск водяної пари при заданій вологості і температурі, мБар;
Рнас - тиск водяної пари насиченого повітря при заданій температурі води в басейні, мБар;
S - площа поверхні дзеркала басейну, м2;
а - коефіцієнт занятості басейну людьми, г/(м2 год мБар) приймають згідно таблиці 4.

Вологовиділення з поверхні басейну згідно з формулою Бязіна - Крумме для закритого басейну:
Wзакр = (-0,059 + 0,0105 (Рнас - Руст)/1,333) S, л/год

Згідно розрахованого за однією з методик вологовиділення і проводиться підбір осушувача.

Таблиця 1.
Кількість вологи, г/(год люд), що виділяється однією людиною

Тем пера тура повіт ря у при міще нні tпом, оС

Стан людини

Спо кій

Лег ка робо та

Сере дня робо та

Тяж ка робо та

10

30

40

70

135

15

30

55

110

185

20

40

75

140

240

25

50

115

185

295

30

75

150

230

355

35

115

200

280

415

Таблиця 2.
Фактор гравітаційної рухомості повітря (а)

Температура повітря над поверхнею води, оС

а

≤30

0,16

40

0,206

50

0,243

60

0,272

70

0,303

80

0,348

90

0,383

Таблиця 3.
Емпіричний коефіцієнт е, г/(м2 год мБар) (стандарт VDI 2089)

Тип басейну (стан поверхні дзеркала)

е

Закрита поверхня басейну

0,5

Нерухома поверхня басейну

5

Невеликі приватні басейни з обмеженою кількістю відвідувачів

15

Громадські басейни з нормальною активністю відвідувачів

20

Басейни для відпочинку та розваг

28

Басейни із значним хвилеутворенням, аквапарки

35

Таблиця 4.
Коефіцієнт зайнятості басейну людьми а, г/(м2 год мБар) (формула Бязіна - Крумме)

Тип басейну (стан поверхні дзеркала)

а

Невеликі приватні басейни

0,3

Басейни готелів

0,4

Великі громадські басейни

0,5

Басейни із значним хвилеутворенням

1,5

copywrighting 2011-2022    Нормативи   Література    Довідканаверх   МИР ВАМ      КонтактКлуб шанувальників свіжого повітря twitter facebook