Комплексні рішення Вашого комфорту
КЛІМАТ в ДОМІ
кліматичний майданчик
ПРО НАС ||  ВЕНТИЛЯЦІЯ ||  КОНДИЦІЮВАННЯ ||  ОПАЛЕННЯ ||  КОНТАКТ ||  airМАРКЕТ
Читати ще
русский

Тепло- і вологообмін в зрошувальних камерах

У системах кондиціонування і вентиляції застосовуються різноманітні пристрої, в яких обробка повітря проводиться за рахунок безпосереднього контакту з водою, простіше кажучи, за допомогою її розбризкування, створення великої кількості дрібних крапель води.

До пристроїв, які працюють за таким принципом відносяться форсункові зрошувальні камери і спеціальні зрошувані насадки. Такі пристрої дозволяють впливати на параметри повітря в досить широкому діапазоні.
Коли повітря контактує зі змоченою поверхнею таких насадок чи з краплями води, зміна його стану залежатиме від температури води.

Розглянемо, як будуть змінюватися параметри повітря на виході (температура Тк.пов і ентальпія Iк.пов) при різних співвідношеннях температури води, що контактує з повітрям Тводи і температури точки роси охолоджуваного повітря Троси.

- Якщо Тводи буде нижчою Тп.пов., але вищою температури точки роси (Троси), то температура повітря на виході буде знижуватися, тобто, Тк.пов< Тп.пов, вологовміст d - збільшуватися, а ентальпія, внаслідок випаровування вологи, - зменшуватися, Iк.пов < Iп.пов.
Це пояснюється тим, що кількість прихованого тепла, що надходить в повітря з водяною парою, буде меншим кількості тепла явного, яке віддається повітрям в процесі його контакту з водою на збільшення температури води, що не випарувалась.

- Якщо Тводи < Тп.пов., і при цьому Тводи < Троси, то буде відбуватися охолодження і осушення повітря, - Тк.пов < Тп.пов і dк.пов < dп.пов.

- Якщо Тводи < Тп.пов., і Тводи = Троси, то станеться охолодження без вологообміну, тобто, без зволоження повітря, без випадання конденсату - Тк.пов < Тп.пов і dк.пов = dп.пов. Це пов'язано з рівностю парціальних тисків водяної пари в повітрі і в приграничних шарах над поверхнею води. Даний процес можна простежити на Id-діаграмі по лінії d=const.

Суть адіабатичного процесу

Якщо обробка повітря проводиться рециркуляційною водою без підігріву і охолодження, то з часом температура води стане рівною температурі повітря при вологому термометрі, оскільки теплота, передана з повітря піде повністю на випаровування води. Пара води, що надходить в повітря, поверне йому це тепло в прихованому вигляді. Тому в даному випадку процес обробки повітря буде відбуватися по I=const.

Отже, повітря віддає явне тепло при контакті з водою, знижуючи температуру і при цьому зволожується. При цьому ентальпія залишається незмінною. Тому такі процеси називають ізоентальпічними або адіабатичними. Адіабатичний прицип обробки повітря часто використовується в промислових установках для зволоження.

copywrighting 2011-2020наверх  МИР ВАМ  Клуб шанувальників свіжого повітря twitter facebook Вконтакті