Там, где появляется "русский мир", - исчезает и мир, и комфорт--Where "russian world" appears, both peace and comfort disappear--Там, де з'являється "руський мір",- зникає і мир, і комфорт
Комплексні рішення Вашого комфорту
КЛІМАТ в ДОМІ
кліматичний майданчик
ПРО НАС ||  ВЕНТИЛЯЦІЯ ||  КОНДИЦІЮВАННЯ ||  ОПАЛЕННЯ ||  airМАРКЕТ
Читати ще
русский

Повітряне опалення

Розрахунок повітряного опалення

Повітряне опалення для компенсації усіх тепловтрат у приміщенні передбачає подачу деякої кількості повітря G, кг/год, нагрітого до температури tпер, більш високої, ніж температура внутрішнього повітря у робочій зоні приміщення tв р з. Кількість теплоти, необхідна для опалення приміщення віддається перегрітим повітрям при його охолодженні до температури tох. Величина цієї кількості теплоти, власне, потужність повітряного опалення QП.О. визначається наступним чином:
QП.О. = G cв ( tпер – tох), кДж/год, де
G - кількість повітря, кг/год;
cв - питома теплоємність внутрішнього повітря в робочій зоні;
tпер- температура перегрітого повітря;
tох- температура охолодженого повітря
Якщо забір повітря системою повітряного опалення здійснюється із зони висотою до 3-4 м, то температура охолодженого повітря приймається рівною температурі у робочій зоні - tох= tв р з, якщо висота забору більша, tох приймається на 3 - 4 градуси більшою tв р з.

Як видно з наведеної рівності, з метою досягнення більшої теплопродуктивності при заданій витраті повітря його температуру tпер потрібно призначати якомога більшою. З іншого боку, ця температура обмежується нормами і залежить від способу та місця подачі перегрітого повітря. При подачі повітря в зону, що обслуговується з відстані 2 м від робочих місць температура tпер не повинна перевищувати 45oС, на висоті більше 3,5 м від підлоги - 70oС, а при безпосередньому тривалому впливі на людину, - не більше 25oС. При проектуванні системи повітряного опалення потрібно враховувати ці вимоги і при необхідності, коректувати витрати повітря системи чи кількість агрегатів, що здійснюють повітряне опалення.

Однією з переваг системи повітряного опалення є можливість поєднання її з приточною вентиляцією. В цьому випадку потужність системи повітряного опалення QП.О. повинна враховувати потужність Qвент, необхідну для нагріву приточного повітря до нормованої температури, яка може бути досить значною:
QП.О. ≥ Qтепловтр + Qвент

Системи повітряного опалення, обладнання.

Повітряне опалення можуть здійснювати як окремі повітряно-опалювальні агрегати, так і канальні системи повітряного опалення, поєднані з системами приточно-витяжної вентиляції або не поєднані з ними, що використовують для транспортування повітря повітропроводи. Відповідно, якщо повітряне опалення не передбачає використання повітропроводів, то це - безканальні системи повітряного опалення.

Для опалення великих виробничих і складських приміщень широке застосування отримали повітряно-опалювальні агрегати. Конструктивно повітряно-опалювальні агрегати являють собою Повітряно-опалювальні агрегатинагрівач (водяний теплообмінник, електричний ТЕН чи газовий пальник), обладнаний вентилятором з електродвигуном і пристроями для забору та подачі повітря. газові повітряно-опалювальні агрегатиПовітряно-опалювальні агрегати можуть бути підвісними, підлоговими, даховими, можуть додатково комплектуватись змішувальними камерами для свіжого повітря, високонапорними вентиляторами для можливості обв'язки повітроводами, відповідною автоматикою. Підвісні повітряно-опалювальні агрегати можуть мати потужність від 10 до 100 кВт, підлогові повітряно-опалювальні агрегати з газовими пальниками - до декількох МВт.
Повітряно-опалювальні агрегати з газовими пальниками добрі тим, що не потребують проміжного теплоносія і, незважаючи на велику вартість, більш економічні у експлутації. З іншого боку, такі агрегати, як і будь-яке газове обладнання мають досить жорсткі обмеження і вимоги безпеки при їх проектуванні, інсталяції та особливо експлуатації.


Якщо для опалення в холодний період використовується кондиціонер, то це - безканальна система повітряного опалення, у якій теплоносій - повітря, а джерело енергії - тепло, що виділяється при переході газу (фреону) з газоподібного стану в рідкий. Системи чилер - фанкойли в режимі теплового насосу мають таке саме джерело енергії, але тут присутній проміжний теплоносій - вода чи антифриз. Крім того, у комерційних та офісних будівлях часто застосовується повітряне опалення фанкойлами за допомогою їх перемикання з контуру чилера на контур котла.

Як прилади повітряного опалення можна розглядати і побутовіПобутові обігрівачі обігрівачі, - тепловентилятори, що застосовуються в основному для місцевого обігріву чи догріву в перехідний період або в умовах, де немає можливості або сенсу інсталяції повноцінної опалювальної системи. На сьогодні побутові обігрівачі представлені досить широким асортиментом як по конструкції і дизайну, так і по потужності та брендах.

Повітряне опалення порівняно з іншими видами опалення має наступні переваги:
- мала металоємність;
- невелика інерційність, що дозволяє швидко нагріти приміщення;
- більш рівномірний розподіл температур в робочій зоні великогабаритних приміщень.
Але повітряне опалення має і недоліки, що обмежують його використання:
- необхідність збільшення перерізів повітропроводів при транспортуванні за допомогою повітря великих кількостей тепла і великі їх втрати при цьому у канальних повітряних системах опалення;
- значні експлуатаційні витрати в зв'язку з потребою додаткової електроенергії для приводу вентиляторів;
- при відключенні будь-якої системи повітряного опалення, чи то повітряно-опалювальні агрегати, чи побутові обігрівачі, наступає швидке охолодження опалюваного приміщення.

copywrighting 2011-2022    Нормативи   Література    Довідканаверх   МИР ВАМ      КонтактКлуб шанувальників свіжого повітря twitter facebook