Комплексні рішення Вашого комфорту
КЛІМАТ в ДОМІ
кліматичний майданчик
ПРО НАС ||  ВЕНТИЛЯЦІЯ ||  КОНДИЦІЮВАННЯ ||  ОПАЛЕННЯ ||  КОНТАКТ ||  airМАРКЕТ
Читати ще
rusen

Холодильні агенти

Що таке холодоагент.

Холодоагент - це речовина, за допомогою якої здійснюється холодильний цикл, простіше кажучи, основний компонент такого відомого і потрібного нам обладнання, як холодильник, кондиціонер, морозильник чи холодильна вітрина.
Холодильний цикл можливий завдяки тому, що холодоагент при одному й тому ж тискові за рахунок зміни свого агрегатного стану може змінювати свою температуру.

Випаровуючись у випарнику, холодильний агент відбирає тепло з охолоджуваного об'єму, а потім, після стиснення компресором і переходу в інший агрегатний стан, - рідину, віддає це тепло навколишньому середовищу.
Тому речовина, що має використовуватись як холодоагент повинна володіти рядом певних специфічних властивостей та характеристик.

Трохи історії.

фреонТривалий час основними холодильними агентами були аміак, вуглекислий газ та двоокис сірки, - NH3, CO2, SO2 відповідно.
У 1930 році був створений дихлордифторметан Cl2F2C, що кардинально змінило ситуацію у сфері виробництва холоду. На той час цей холодоагент, якому дали назву "фреон" та позначили R12, здавався ідеальним за своїми характеристиками і властивостями.

В подальшому на базі фторхлорвуглеців було отримано цілий ряд нових фреонів з відмінними від R12 властивостями. Маркувати їх вирішили за хімічним складом: перша цифра після R - число атомів вуглецю, зменшене на одиницю, друга - число атомів водню, збільшене на одиницю, а третя цифра - число атомів фтору.

Вплив холодоагентів на екологію

Після значного поширення використання холодоагентів у промисловості наукові дослідження виявили значний вплив їх на навколишнє середовище.
Один з таких серйозних впливів - це парниковий ефект, що виникає внаслідок того, що деякі гази земної атмосфери затримують інфрачервоне випромінювання Землі. Якраз холодоагенти з вмістом хлору і належать до таких газів в значно більшій мірі, ніж пресловутий двоокис вуглецю.
Ще більшу небезпеку для атмосфери планети несе здатність холодоагентів з вмістом хлору руйнувати озоновий шар Землі.
Тому в кінці минулого століття на міжнародному рівні були прийняті рішення про скорочення і навіть заборону виготовлення і використання холодагентів, що в тій чи іншій мірі руйнують озоновий шар нашої планети.

Класифікація холодоагентів за впливом на навколишнє середовище та сучасні тенденції у їх виробництві і використанні

Якраз здатність холодагента впливати на утворення парникового ефекту та озоновий шар і спонукала їх класифікувати за даними властивостями.

  • Найбільш небезпечні у цьому відношенні фреони групи хлорфторвуглеців CFC з найвищою озоноруйнуючою здатністю. До цієї групи належать холодоагенти R11, R12, R502. Фреон R11 заборонений з 1996 року. Два інші ще частково використовуються в побутових холодильниках і низькотемпературних холодильних установках, але випуск обладнання, що працює на даних холодоагентах у більшості розвинених країн на даний момент теж припинено.
  • HCFC - група гідрохлорфторвуглеців, - холодоагенти з низькою озоноруйнуючою активністю. До неї входять R21, R123, R124, R141B, R142B та найбільш поширений донедавна у виробництві побутових кондиціонерів фреон R22. Загроза подальшого руйнування озонового шару спонукала міжнародну спільноту прийняти рішення про поступове припинення використання даної групи холодоагентів, з повною заміною їх на безпечні види. Так, виробництво побутових кондиціонерів у країнах ЄС, у США, Канаді та Японії на фреоні R22 вже не здійснюється.
  • На сьогоднішній день найперспективнішим з точки зору екології є використання озонобезпечних холодоагентів. До них належать фреони, що не містять хлору, група HFC, а також альтернативні холодоагенти, які активно розробляються в розвинених країнах.
    До групи HFC відносяться фреони R125, R132, R134а, R152а, R32, R600, R717 та інші.
    Альтернативні холодоагенти можуть бути як чистими речовинами, так і сумішами інших фреонів у відповідних пропорціях. Наприклад, відомий замінник фреону R22 у побутових кондиціонерах, - холодоагент R410А є сумішшю двох безпечних фреонів R32 і R125 у пропорції 50/50. Це накладає певні нюанси на сервіс та ремонт даної техніки, адже навіть при частковому витоку фреону необхідно повністю міняти холодоагент. Проте технічні показники і економічність такого обладнання на порядок вищі.

copywrighting 2011-2020наверх  МИР ВАМ  Клуб шанувальників свіжого повітря twitter facebook Вконтакті